Overige schade

Heb je andere schade die niet onder brand, familiale of auto horen? Of weet je niet onder wat de schade behoort. 
Meld de schade hier en wij kijken voor jou verder. 

Verzekeringsnemer
Tegenpartij
Schade
4 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.