Bescherm je bedrijf tegen schade die wordt toegebracht aan derden

Tijdens de uitvoering van je activiteiten kan het voorvallen dat jijzelf of één van je medewerkers schade toebrengt aan derden. Bescherm je bedrijf tegen de financiële gevolgen.

Ontvang een offerte
 

Wat wordt gedekt door een BA Uitbating?

Een BA Uitbating verzekert je tegen schade die wordt veroorzaakt door hetzij de goederen van je onderneming of goederen onder haar hoede, hetzij door de prestaties die je onderneming levert. Ook schade toegebracht door personeel, onderaannemers, uitzendkrachten, stagiaires en dergelijke meer is gedekt. Dit geldt voor de schade die zowel tijdens als na je activiteiten wordt berokkend. Denk bijvoorbeeld aan je installateur die het bad breekt wanneer hij de badkamer bij een klant installeert, of een gast op je bedrijfsevenement die per ongeluk een computer kapotmaakt.  
 

Vraag vrijblijvend een offerte voor je BA Uitbating

Je premie voor BA Uitbating is van verschillende factoren afhankelijk, namelijk je bedrijfsactiviteiten, de verzekerde waarborgen en kapitalen, de omvang van je bedrijf en het aantal personeelsleden. Je makelaar bezorgt je graag een voorstel op maat.

Contact

 

Vul aan met BA na levering

Produceert en/of verkoopt je bedrijf ook producten? Dan kan je je BA Uitbating aanvullen met een BA na levering. Deze verzekering beschermt je ook tegen schade die derden zouden oplopen nadat jouw bedrijf werkzaamheden heeft verricht. Denk bijvoorbeeld aan een wasmachine die slecht werd geïnstalleerd en nadien waterschade aanricht. Je kan deze polissen ook nog aanvullen met een waarborg Rechtsbijstand. Vraag advies aan je verzekeringsmakelaar.
 

Wat niet wordt verzekerd door de BA Uitbating

Schade die wordt veroorzaakt door fraude, opzet of bepaalde zware fouten wordt niet verzekerd door de BA Uitbating. Schade die onder je beroepsaansprakelijkheid valt evenmin. In de meeste polissen BA Uitbating is er dekking voorzien in heel de Europese Unie. Wil je een ruimere geografische dekking, dan moet dit in de polis door de verzekeraar worden opgenomen. Wil je ook verzekerd zijn tegen schade aan toevertrouwde goederen, dan kan je hiervoor een aanvullende waarborg vragen. Handig voor bijvoorbeeld garages die auto’s herstellen of voor bedrijven die machines huren om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

BA Management

BA Management is een bescherming van het privévermogen van bestuurders-bedrijfsleiders van vennootschappen of vzw's. Maar wat betekent dit nu juist? 
Met een BA Management ben je er zeker van dat fouten en nalatigheid tijdens de uitoefening van je bestuurdersmandaat geen impact zal hebben op je onderneming, noch je gezin of je privévermogen. 

Een BA Uitbating beschermt je tegen de financiële gevolgen van eventuele schade door je bedrijf.

Afhankelijk van je activiteiten en de grootte van je bedrijf, kan je een polis BA Uitbating afsluiten. Brengt één van je medewerkers of je producten schade aan derden aan, dan ben je beschermd tegen de financiële gevolgen.

Contact